מנטל - שירותי סיעוד בע"מ 
מנטל - שירותי סיעוד בע"מ

     

מנטל שירותי סיעוד בע"מ - חוק הסיעוד

 

1. זכאות

גמלת סיעוד ניתנת על פי החוק לאדם (גבר מעל 65, אישה מעל גיל 60) שתלוי במידה רבה או לחלוטין בעזרת הזולת לעשיית פעולות היום יום הבסיסיות ביותר: ניידות בתוך הבית, הלבשה, רחצה, אכילה ושתייה, הפרשות; או למי שזקוק להשגחה מתמדת כדי לא לסכן את עצמו או אחרים. חומרת המצב הרפואי איננה קריטריון לזכאות, ולכן אדם חולה ומוגבל אשר אינו תלוי בזולת במידה רבה לצורך רוב פעולות היום יום או אינו זקוק להשגחה, אינו זכאי לגמלה.

2. שירותי הסיעוד אותם ניתן לקבל במסגרת חוק סיעוד:

 • טיפול אישי והשגחה בבית וכן סיוע בניהול משק הבית

 • טיפול במרכז יום לקשישים (כולל הסעה)

 • מוצרי ספיגה

 • משדר מצוקה

 • שירותי מכבסה

תכנית השירותים המלאה יכולה לכלול טיפול בבית ע"י מטפל במלוא שעות הטיפול שאושרו לכך, או שילוב של מספר שירותים מתוך סל השירותים המוגדר. חבילת הטיפול בשלמותה לא תעלה על סה"כ השעות השבועיות שאושרו למטופל. בהכנת תכנית השירותים תסייע עובדת סוציאלית מטעם שירותי הרווחה.

3. כמה מקבלים?

3.1. גמלת סיעוד חלקית - 100% גמלה (¾ 9 שעות שבועיות) - ניתנת למי שנמצא תלוי במידה רבה בעזרת הזולת ברוב פעולות היום יום, וכן למי שנמצא זקוק להשגחה.

3.2. גמלת סיעוד מלאה - 150% גמלה (½ 15 שעות שבועיות) - ניתנת למי שנמצא תלוי לחלוטין בעזרת הזולת בכל פעולות היום יום, וכן למי שנמצא זקוק להשגחה מתמדת. ניצולי השואה זכאים לתוספת 9 שעות סיעוד במידה ונמצאו זכאים ל- 150% גימלת סיעוד.

3.3. הגמלה מותנית במבחן הכנסות אשר יכול להפחית או לשלול אותה.

4. איך לתבוע גמלת סיעוד?

4.1. יש למלא טופס תביעה לגמלת סיעוד, ולמסור אותו בסניף המוסד לביטוח לאומי שבמקום המגורים (טופסי תביעה אפשר לקבל בכל סניפי המוסד לביטוח לאומי, קופות חולים וכן אפשר להוריד מאתר האינטרנט של הביטוח הלאומי. הקישו כאן להורדת הטופס בפורמט PDF). המתקשה במילוי טופס התביעה יוכל לקבל עזרה מפקיד התביעות או מעובדי מחלקת הייעוץ לקשיש שבסניף המוסד לביטוח לאומי.

4.2. בטופס התביעה יש לקבל חוות דעת מן הרופא המטפל, ולטופס יש לצרף אישורים על הכנסות.

4.3. את התביעה לגמלת סיעוד יכול להגיש גם אדם אחר המייצג את המבוטח, כגון בן משפחה, האפוטרופוס, העובד הסוציאלי, האחות או עמותת הסיעוד אשר הציעה לאדם את שירותיה, לאחר שהתובע חתם על התביעה.

5. התהליך שעוברת הבקשה עד לאישורה:

 • ביטוח לאומי עורך מבחן הכנסות.

 • אחות מטעם ביטוח לאומי מגיעה לביתו של המטופל על מנת לבדוק את מצבו התפקודי.

 • לאלו שנמצאו זכאים, ע"י ביטוח לאומי, מתקיימת ועדה בה משתתפים נציגי ביטוח לאומי ונציג מטעם לשכת הרווחה אליה שייך הקשיש. הוועדה דנה בהמלצות האחות. במקרה שהבקשה נדחית, נשלחת התשובה לבית המטופל.

 • החלטת הוועדה נשלחת ללשכת הרווחה אליה שייך הקשיש.

 • לשכת הרווחה שולחת עובדת סוציאלית לבית הקשיש ובונה עבורו תכנית בהתאם לצרכיו. לאחר בניית התכנית, רשאי הקשיש לבחור את חברת הסיעוד ממנה יקבל את השירות.

 • חברת הסיעוד מקבלת את הפנייה מלשכת הרווחה ופועלת למתן השירות על פי התכנית שנבנתה עבור הקשיש.

הערות: אפשר לקבל מחברת סיעוד שירותי טיפול בבית עוד בטרם חל עליכם חוק סיעוד מטעם ביטוח לאומי. במסגרת הסדר פרטי בין החברה למשפחת המטופל. כמו כן, ניתן לקבל שירותי מטפל מטעם רוב קופות החולים, באמצעות היחידה להמשך טיפול.

6. מה כולל טיפול אישי בבית?  

6.1. מטפל/ת - הטיפול כולל מטפל או מטפלת מחברה המספקת שירותים, הבאים לבית הקשיש כדי לעזור בטפול היומיומי. גם מטפל שעובד אצל המטופל באופן פרטי, יוכל להמשיך ולטפל בו כעובד חברה, לאחר שיימצא מתאים ע"י החברה. המטפל אינו יכול להיות בן משפחה קרוב של המטופל. מסגרת הטיפול כוללת מספר שירותים: סיוע בהלבשה, ברחצה, באכילה, בהליכה בבית ומחוץ לבית, טיפול בהפרשות ועוד. כמו כן סיוע בניקיון הבית וסידורו, כביסה, בישול, קניות וסידורים מחוץ לבית.

6.2. שירותי מרכז יום - מרכז יום מספק מסגרת חברתית, הכוללת מגוון פעילויות פנאי ותרבות בסביבה מוגנת. כמו כן השירות במרכז היום כולל טיפול אישי וסיעודי (כגון רחצה לפי הצורך), הסעה למרכז היום וממנו וכן שתי ארוחות ביום (בתשלום נוסף). קבלת השירות ניתנת על חשבון שעות טיפול במסגרת חוק הסיעוד.

6.3. מוצרי ספיגה - לסובלים מבעיות שליטה בסוגרים מוצע מבחר מגוון של מכנסונים ומוצרי ספיגה בגדלים שונים. פעם בחודש יובאו המוצרים לבית המטופל. ניתן לקבל סיוע, בבחירת המוצרים והתאמתם, ע"י אחות. לקבלת השירות יש לפנות אל לשכת הרווחה אליה שייך המטופל. קבלת השירות ניתנת על חשבון חלק משעות הטיפול במסגרת חוק הסיעוד.

6.4. לחצן מצוקה - לחצן מצוקה הנו מכשיר קשר אלחוטי המקשר בין הקשיש למוקד עזרה במקרה של מצוקה רפואית, בטיחותית וכו'. קיימים מספר סוגים של לחצני מצוקה: עם דיבור חופשי דו כיווני, מקושר למוקד מד"א ואחרים. ניתן לקבל שירות זה על חשבון ¼ שעת טיפול שבועית במסגרת חוק הסיעוד (מותנה באישור הוועדה מטעם ביטוח לאומי).

6.5. שירותי מכבסה - השירות כולל לקיחת כביסה מבית הקשיש והחזרתה נקייה. לקבלת השירות יש לפנות ללשכת הרווחה אליה שייך הקשיש. שירות זה ניתן על חשבון חלק משעות הטיפול במסגרת חוק הסיעוד.

7. האם אפשר לקבל גמלה בכסף?

לפי החוק גמלת הסיעוד היא הספקת שירותים לזכאי או למשפחתו, כמו שירותי הבריאות והחינוך שאינם ניתנים כתשלום כספי. זאת, לאור מסקנה, שאספקת שירותים עונה על הצרכים יותר מהענקה בכסף. החוק מתיר להעניק גמלה בכסף רק כאשר אין שירותי סיעוד זמינים ורק עבור זכאי אשר גר עם בן משפחה. בדרך כלל, היעדר שירותים זמינים הוא נדיר ביותר.

8. האם זקן שגר בבית אבות זכאי לגמלה?

חוק ביטוח סיעוד נועד לעודד זקנים ולאפשר להם להישאר בקהילה זמן רב ככל שאפשר. לכן, משאביו מיועדים רק להספקת שירותי סיעוד בקהילה. הזקנים השוהים במוסדות סיעודיים מקבלים במוסדות אלה טיפול סיעודי בהתאם למצבם. שהייה במוסד המוגדר "סיעודי" פרטי או ציבורי שוללת את הזכאות לגמלת סיעוד, גם כאשר השוהה במוסד משלם את הוצאות ההחזקה. "מוסד סיעודי" לפי הגדרת החוק הוא "מוסד או מחלקה שבהם מוחזקים ומטופלים אנשים הזקוקים לסיעוד, תשושי נפש או תשושים".

9. היש זכאות לתקופה זמנית?

הזכאות לגמלת סיעוד נקבעת בהתאם למידת התלות בזולת לעשיית פעולות היום יום, או לפי מידת ההזדקקות להשגחה, לאורך זמן ממושך. כאשר צפוי שיפור משמעותי במצבך התפקודי נקבעת זכאות זמנית, וכשתסתיים זכאותך היא תיבדק מחדש. זכאות זמנית לדוגמא: לאחר ניתוח החלפת מפרק הירך, לאחר אירוע מוחי שאירע זמן קצר לפני הבדיקה.

10. האם אפשר לקבל שירותים מכל חברה?

אתה מוזמן לבחור לקבל שירותים מכל חברה הנמצאת ברשימה המצורפת להודעה על הזכאות הנשלחת למי נמצא זכאי לגמלת סיעוד.

11. העסקת עובד פרטי / עובד זר

גמלת סיעוד היא גמלה בעין, ואינה משולמת בכסף לזכאי או למשפחתו. אך מתוך התחשבות באנשים המטופלים על ידי עובדים פרטיים, זרים או אחרים, שנבחרו על ידי המשפחה, נקבע הסדר עם ארגונים וחברות המספקות שירותים לזקנים, כי במקרים כאלה יופנו המטפלים הפרטיים לארגון נותן שירות, ואלו יעסיקו את המטפל הפרטי כעובד מטעמם.

לקבלת פרטים נוספים התקשרו אלינו בטלפון 1-700-700-455 או הקליקו כאן להשארת פרטי התקשרות ואנו נחזור אליכם עד 24 שעות מפנייתכם.

 
 
דף הבית | מי אנחנו | תחומי התמחות | תיאור התהליך | עובדים זרים פנויים | חוק הסיעוד | שאלות ותשובות | לקוחות מספרים | מבצעים | טפסים | קישורים | טופס יצירת קשר | English
 
כל הזכויות שמורות לחברת מנטל בע"מ 1995 ©
 

בניית אתרים  click-it.co.il קידום אתרים